Workshop voor scholen

Workshop: Eerst bewegen, dan leren. Het belang van neuromotorische rijpheid voor het leren.

Als leerkracht of therapeut kan u ook de workshop individueel volgen.

De eerstvolgende workshops vinden plaats op:

 in 2021 data worden nog vermeld.

Het betreft een cursus van 1 dag en deze bedraagt €230,00 per persoon (incl. boek ‘Eerst bewegen, dan leren’ en een cursus, inclusief lunch). We starten om 9u30 en ronden af om 16u30. Inschrijven kan via info@inpp.nl

Als school kan u de workshop aanvragen voor het hele team! 

INHOUD

“Beweging is de eerste taal van een kind en het is door middel van beweging dat het de wereld gaat verkennen en zijn lichaam leert controleren. Het meest gevorderde niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te staan. Zo lang een kind niet in staat is om zijn evenwicht te bewaren en volledig stil te zitten of staan, beschikt het niet over de lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal te kunnen leren” (Sally Goddard Blythe)

Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet. Deze leerling kan dus zijn volledige potentieel niet laten zien. In deze workshop wordt daarop ingespeeld. Je neemt zelf deel aan het INPP-bewegingsprogramma dat je dagelijks met de hele klas kan uitvoeren. De leerlingen die niet schoolrijp zijn of leerproblemen hebben, oefenen zo de basisvaardigheden om tot leren te komen zonder dat ze uit de klas moeten worden gehaald. Via de motorische weg worden de cognitieve functies ondersteund. Kinderen moeten immers eerst hun bewegingen leren controleren, alvorens ze kunnen stilzitten, schrijven, lezen,…

DOELGROEP

Deze workshop is zeer praktijkgericht en verwacht een actieve inzet van de deelnemers. Het INPP-programma is in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten van de kleuterschool (vanaf vierjarigen!) en lagere school, maar ook voor de therapeuten/leerkrachten die instaan voor de zorg op school of in een privépraktijk werken. Het is een onmisbare bijscholing voor iedereen die leerproblemen vanuit een nieuwe hoek wil bekijken en die “beweging” niet schuwt in de aanpak ervan.